Tin tức XNC quốc tế

Chính phủ Hàn Quốc thông báo triển khai biện pháp "tạm ngừng hiệu lực thị thực ngắn hạn"

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các nước Châu Âu đang diễn biến phức tạp, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai biện pháp "tạm ngừng hiệu lực thị thực ngắn hạn", bắt đầu có hiệu lực từ 0h ngày 13/04/2020.

Chính phủ Hàn Quốc tạm ngừng thị thực nhập cảnh một lần và nhiều lần với mục đích lưu trú ngắn hạn (lưu trú trong vòng 90 ngày) được cấp trước ngày 05/4/2020. Người nước ngoài có thị thực nêu trên phải đăng ký lại thị thực (miễn phí đăng ký lại).

Biện pháp trên không áp dụng cho trường hợp thị thực thuộc diện làm việc ngắn hạn (C-4) như thị thực dành cho kỹ sư cao cấp được mời bởi doanh nghiệp và thị thực dài hạn (làm việc, đầu tư...). Những người nước ngoài đã nhập cảnh vào Hàn Quốc với mục đích lưu trú ngắn hạn, có thể lưu trú trong phạm vi thời gian lưu trú đã được cho phép khi nhập cảnh. Người có hộ chiếu ngoại giao, công vụ, tiếp viên hàng không đang trên chuyến bay nhập cảnh vào Hàn Quốc và thuyền viên trên tàu chuẩn bị vào bờ, doanh nhân có thẻ APEC là trường hợp ngoại lệ được miễn thị thực.

Trường Sơn - Tuyên truyền