Tin tức XNC quốc tế

Chính phủ Italia thông báo các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19

     Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Italia, ngày 08-09/3/2020, Chính phủ Italia đã ban hành 02 Sắc lệnh của Thủ tướng quy định về việc di chuyển của công dân, người nước ngoài tại Italia nhằm phòng, chống dịch Covid-19, có hiệu lực đến ngày 03/4/2020.

     Chính phủ Italia yêu cầu công dân đang sinh sống trên lãnh thổ Italia dừng tổ chức các sự kiện, tụ tập đông người tại nơi công cộng; đóng cửa các trường học, đại học, viện bảo tàng. Hạn chế bất cứ di chuyển của cá nhân nào vào hay ra khỏi Italia trừ trường hợp khẩn cấp và có lý do xác đáng.

     Sắc lệnh trên cũng được áp dụng đối với người nước ngoài, cụ thể: Công dân nước ngoài (bao gồm khách du lịch) có thể rời lãnh thổ Italia để trở về nước của mình. Công dân nước ngoài cư trú tại Italia hiện đang ở nước ngoài có thể vào lãnh thổ quốc gia và trở về nơi họ cư trú. Người nước ngoài có thể nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Italia hoặc rời đi vì lý do công việc xác đáng, cần thiết hoặc lý do sức khỏe. Tránh việc du lịch đến Italia vào thời điểm này./.

Trần Thị Thủy