Tin tức XNC Việt Nam

GS, TS. HOÀNG CHÍ BẢO QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2024

Sáng ngày 21/5/2024, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và cán bộ chiến sỹ tại Hà Nội.

GS, TS. Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

trực tiếp truyền đạt chuyên đề năm 2024

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS, TS. Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt chuyên đề năm 2024 với nội dung: Công an nhân dân gương mẫu đi đầu học tập, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “Cần, kiệm, liêm, chính”. Trong đó đề cập về nội dung, giá trị lý luận, thực tiễn và ý nghĩa sâu sắc bản Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành tựu và bài học kinh nghiệm qua 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nội dung, giá trị lý luận, thực tiễn Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nhất là điều dạy: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính” để mỗi cán bộ, chiến sỹ “tự soi”, “tự sửa”, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng. Đồng thời, quán triệt 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật của Công an nhân dân, Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân; ý thức chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương giữ gìn danh dự, nhân phẩm, liêm sỉ của người công an cách mạng; tinh thần kiên quyết bảo vệ lẽ phải, đấu tranh với cái ác, cái xấu và trách nhiệm trong thực hiện, tuyên truyền, bảo vệ chủ trương, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA, ngày 18/02/2023 của Đảng ủy CATW về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Quy định số 09-QĐ/ĐUCA, ngày 19/5/2023 của Đảng ủy CATW về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng ý nghĩa, thiết thực giúp mỗi cán bộ, đảng viên Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhận thức, tiếp thu sâu sắc những bài học quý giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó khơi dậy trong mỗi người lòng tự hào, ý thức trách nhiệm; tích cực tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Phạm Thảo - Tuyên truyền