Tin tức XNC quốc tế

Một số thay đổi quy định về nhập cảnh vào lãnh thổ Bungari

     Bộ Y tế Bungari đã ban hành Sắc lệnh số 01-278 ngày 29/4/2021 quy định mới nhất về việc nhập cảnh vào lãnh thổ Cộng hòa Bungari nhằm ứng phó với dịch Covid-19, áp dụng từ ngày 01-31/5/2021. Cụ thể:

     1. Cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Bungari đối với tất cả những người tới từ lãnh thổ của Ấn Độ, Băng-la-đét, Braxin và các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Phi, ngoại trường hợp là công dân Bungari, những người có giấy phép cư trú Bungari và thành viên gia đình họ.

     2. Lệnh cấm này không áp dụng đối những người tới từ các quốc gia Châu Phi sau: Ai Cập, Angiêri, Tuynisi, Marốc, Mali, Niger, Chad, Xuđăng, Eritrea, Êthiôpia, Xômali, Cộng hoà Trung Phi, Gabon, Cộng hòa Công-gô, Nigiêria, Benin, Cốt-đi-voa, Libêria, Siera Lê-ôn, Gambia, Xê-nê-gan, Burkina Faso, Nam Sudan, Guinea, Guinea Bissau, Madagascar.

     3. Các trường hợp không thuộc mục 1 nêu trên, không phân biệt quốc tịch và quốc gia họ xuất phát, đều được nhập cảnh vào lãnh thổ Bungari, nếu xuất trình một trong các giấy tờ sau:

     (a) Giấy chứng nhận được tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19. Các vắc-xin đã được duyệt và số liều yêu cầu được liệt kê tại Phụ lục số 1. Việc tiêm chủng được coi là hoàn thành sau 14 ngày kể từ ngày được tiêm liều cuối cùng. Giấy chứng nhận phải có tên của người đó được viết bằng chữ Latinh giống với tên trong giấy tờ tuỳ thân hoặc giấy tờ đi lại của người đó, ngày tháng năm sinh, ngày tiêm từng liều vắc-xin, tên và số lô vắc-xin, tên của nhà sản xuất/chủ sở hữu giấy phép lưu hành, tên quốc gia và tên cơ quan chức năng cung cấp vắc-xin.

     (b) Đối với những người đã khỏi Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày thứ 15 đến ngày thứ 180 tính từ ngày có kết quả xét nghiệm, phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) dương tính với Covid-19. Giấy chứng nhận ghi rõ tên giống như trong giấy tờ tuỳ thân đang sử dụng để đi lại, dữ liệu về cơ sở y tế tiến hành xét nghiệm (tên cơ sở, địa chỉ hoặc các thông tin liên hệ khác), ngày xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR hoặc RAT, viết bằng chữ Latinh, phương pháp (PCR hoặc RAT) và kết quả (dương tính), cho phép việc giải thích tài liệu.

     Các loại giấy chứng nhận này là bắt buộc trong hồ sơ xin thị thực nhập cảnh Bungari.

     5. Các trường hợp được phép nhập cảnh lãnh thổ Bungari nếu xuất trình giấy chứng nhận có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh tính từ ngày được ghi trên giấy chứng nhận. Các trường hợp ngoại lệ không phải xuất trình các giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 bao gồm: công dân Bungari, những người định cư vĩnh viễn, dài hạn hoặc liên tục trên lãnh thổ Bungari và các thành viên trong gia đình họ.

     6. Công dân Bungari và những người có giấy phép định cư vĩnh viễn, dài hạn hoặc liên tục trên lãnh thổ Bungari và các thành viên gia đình nếu không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh vẫn được phép nhập cảnh vào lãnh thổ Bungari. Tuy nhiên, các trường hợp này sẽ phải tự cách ly 10 ngày tại nhà hoặc tại nơi đăng ký lưu trú theo chỉ định của Giám đốc cơ quan y tế địa phương liên quan hoặc cấp phó được uỷ quyền./.

Hợp tác quốc tế