Tin tức XNC Việt Nam

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

     Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ dừng sử dụng hộp thư điện tử: htqta72@gmail.com từ ngày 31/03/2019 và bắt đầu sử dụng hộp thư điện tử: contact@immigration.gov.vn từ ngày 01/04/2019.

     Xin trân trọng thông báo./.

 

NOTICE

     The Immigration Department will cease to use the email address: htqta72@gmail.com from 31st of March, 2019 and start using the email address: contact@immigration.gov.vn as of April 1st, 2019.

              Sincerely,