Tin tức XNC Việt Nam

THÔNG BÁO

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, công dân khi nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến lưu ý:

Căn cứ Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, ngày 25/06/2024 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử, kể từ ngày 01/7/2024, công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an bằng phương thức duy nhất là tài khoản VneID mức độ 2.

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VneID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (tổng đài 1900 0368) để được hỗ trợ./.