Tin tức XNC quốc tế

THÔNG BÁO CÔNG HÀM CỦA BỘ NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CAMPUCHIA

     Ngày 26/01/2019, Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia có công hàm số 214/MFA-IC/LC6 thông báo trong thời gian sắp tới Bộ Nội vụ Campuchia sẽ lắp đặt cửa kiểm soát tự động tại sân bay quốc tế Phnom Penh và Siem Riep; Công dân Campuchia sử dụng hộ chiếu điện tử của Campuchia xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu này sẽ không được đóng dấu kiểm soát trên hộ chiếu.

TỔ TUYÊN TRUYỀN