• CA-DẮC-XTAN ĐÃ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ (E-VISA)
  01 tháng 03 năm 2019
  Từ ngày 01/01/2019, Ca-dắc-xtan đã triển khai áp dụng e-visa nhập cảnh một lần cho công dân một số nước. Theo đó e-visa nhập cảnh một lần diện du lịch được áp dụng cho công dân của 117 quốc gia; diện...
  Xem thêm
 • Anh ngừng đóng dấu nổi trên thị thực cấp cho công dân nước ngoài
  04 tháng 01 năm 2019
       Kể từ ngày 01 Tháng Một năm 2019, Cục Quản lý thị thực và Xuất nhập cảnh Anh Quốc (UKVI) sẽ ngừng việc đóng dấu nổi trên thị thực cấp cho công dân nước ngoài để nhập cảnh vào Anh. Nhờ có những...
  Xem thêm
 • CẤP THỊ THỰC CHO ĐOÀN NHẬP CẢNH HÀN QUỐC
  20 tháng 12 năm 2018
       Hàn Quốc đã quyết định gia hạn áp dụng chính sách cấp phiếu xác nhận thị thực đoàn thay cho thị thực dán vào từng hộ chiếu cho đoàn từ 5 khách trở trên.      Ngày 27/11/2018, Đại sứ quán Hàn...
  Xem thêm
 • KUWAIT TẠM NGỪNG CẤP THỊ THỰC DU LỊCH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM
  14 tháng 12 năm 2018
       Ngày 06/11/2018, Bộ Nội vụ Kuwait đã ra thông báo tạm ngừng cấp thị thực du lịch tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam.      Thông báo nêu rõ yêu cầu các cơ quan chức năng nước này tạm ngừng cấp...
  Xem thêm
 • U-CRAI-NA TRIỂN KHAI THỊ THỰC ĐIỆN TỬ
  04 tháng 06 năm 2018
       Từ ngày 04/4/2018, Bộ Ngoại giao U-crai-na triển khai hệ thống đăng ký và cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh U-crai-na với mục đích du lịch (tourist) hoặc làm việc (business...
  Xem thêm