• THÔNG BÁO
    02 tháng 04 năm 2018
         Từ ngày 31/01/2018, Chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan sẽ gia hạn thị thực tại cửa khẩu đối với tất cả doanh nhân Việt Nam nếu họ có các loại giấy tờ sau đây: 1. Thư mời tham dự của một...
    Xem thêm