• Chính phủ Italia thông báo các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19
  07 tháng 04 năm 2020
       Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Italia, ngày 08-09/3/2020, Chính phủ Italia đã ban hành 02 Sắc lệnh của Thủ tướng quy định về việc di chuyển của công dân, người nước ngoài tại...
  Xem thêm
 • MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI NHẬP CẢNH MÊ-HI-CÔ
  06 tháng 01 năm 2020
       Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mê-hi-cô: căn cứ quy định của Quy chế Luật Di cư, Cơ quan xuất nhập cảnh Mê-hi-cô có thể đặt một số câu hỏi để xác nhận chuyến đi, thời gian lưu trú và việc chi...
  Xem thêm
 • THÔNG BÁO CÔNG HÀM CỦA BỘ NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CAMPUCHIA
  01 tháng 03 năm 2019
       Ngày 26/01/2019, Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia có công hàm số 214/MFA-IC/LC6 thông báo trong thời gian sắp tới Bộ Nội vụ Campuchia sẽ lắp đặt cửa kiểm soát tự động tại sân bay quốc...
  Xem thêm
 • CA-DẮC-XTAN ĐÃ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ (E-VISA)
  01 tháng 03 năm 2019
  Từ ngày 01/01/2019, Ca-dắc-xtan đã triển khai áp dụng e-visa nhập cảnh một lần cho công dân một số nước. Theo đó e-visa nhập cảnh một lần diện du lịch được áp dụng cho công dân của 117 quốc gia; diện...
  Xem thêm
 • Anh ngừng đóng dấu nổi trên thị thực cấp cho công dân nước ngoài
  04 tháng 01 năm 2019
       Kể từ ngày 01 Tháng Một năm 2019, Cục Quản lý thị thực và Xuất nhập cảnh Anh Quốc (UKVI) sẽ ngừng việc đóng dấu nổi trên thị thực cấp cho công dân nước ngoài để nhập cảnh vào Anh. Nhờ có những...
  Xem thêm