• Tiếp và làm việc với Đoàn Cơ quan An ninh Mạng lưới Thông tin Ethiopia
  11 tháng 07 năm 2022
       Ngày 06/7/2022, tại trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Cục trưởng đã chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn Cơ quan An ninh Mạng lưới Thông tin Ethiopia, do Ngài...
  Xem thêm
 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
  07 tháng 07 năm 2022
  Ngày 06/7/2022, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác quản lý xuất nhập cảnh 6 tháng đầu năm 2022, nhằm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả công tác...
  Xem thêm
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG KHÔNG GẮN CHIP ĐIỆN TỬ
  06 tháng 07 năm 2022
  1. Kể từ ngày 01/7/2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử theo mẫu mới cho công dân; riêng hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử sẽ thực hiện cấp từ...
  Xem thêm
 • CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỞNG BỘ PHẬN NHẬP CƯ - DI CƯ...
  05 tháng 07 năm 2022
       Ngày 30/6/2022, tại trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, đồng chí Đại tá Đặng Tuấn Việt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì tiếp và làm việc với ông Mark Holton,...
  Xem thêm
 • Cuộc họp lần thứ 6 Nhóm công tác Việt – Nga về thực hiện Hiệp định giữa Chính...
  04 tháng 07 năm 2022
       Ngày 23/6/2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Việt Nam đã chủ trì tổ chức Cuộc họp lần thứ 6 Nhóm công tác Việt - Nga về thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ...
  Xem thêm