• QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA LỰC...
  13 tháng 05 năm 2022
      Là một trong những đơn vị mới thành lập của lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh (từ tháng 8 - 2016), thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2016 -2021 và phát huy những truyền thống vẻ vang của...
  Xem thêm
 • PHÁT HUY DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH CỦA LỰC...
  13 tháng 05 năm 2022
       Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về việc tăng cường dân chủ ở cơ sở, thời gian qua việc thực hiện quy chế dân chủ được Cục Quản lý xuất nhập cảnh đẩy mạnh và phát huy hiệu...
  Xem thêm
 • Cục Quản lý xuất nhập cảnh dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị
  12 tháng 05 năm 2022
      Chuyến “về nguồn” nhằm giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Quản lý Xuất nhập cảnh (QLXNC); đồng thời tăng...
  Xem thêm
 • Cục Quản lý xuất nhập cảnh tự hào truyền thống vẻ vang qua 69 năm xây dựng...
  11 tháng 05 năm 2022
       Cục Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) tiền thân là Phòng Quản lý ngoại kiều, Phòng Công an Biên phòng được thành lập từ năm 1953 theo Nghị định số 74 ngày 13/5/1953 của Thứ Bộ Công an (nay là Bộ Công...
  Xem thêm
 • XÂY DỰNG HÌNH ẢNH NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG AN CỬA KHẨU “BẢN LĨNH, KỶ CƯƠNG, NHÂN VĂN...
  11 tháng 05 năm 2022
            Trong những năm qua, với xu hướng hội nhập, phát triển sâu rộng đã tạo ra thời cơ và điều kiện thuận lợi giúp nâng cao thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng với sự phát triển...
  Xem thêm