• QUY ĐỊNH MỚI VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI...
  26 tháng 08 năm 2023
  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 23/2023/QH15 đã được Quốc hội...
  Xem thêm
 • MỘT SỐ ĐIỂM MỚI LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
  26 tháng 08 năm 2023
             Ngày 24/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5 khóa XV, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh...
  Xem thêm
 • TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CỔNG KIỂM SOÁT TỰ ĐỘNG TRONG KIỂM SOÁT XUẤT NHẬP CẢNH TẠI...
  17 tháng 08 năm 2023
  Ngày 15/8/2023, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chính thức đưa vào vận hành 04 hệ thống cổng kiểm soát tự động (Autogate) gồm 02 hệ thống đặt tại khu vực xuất cảnh và 02 hệ thống đặt...
  Xem thêm
 • CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH, BỘ CÔNG AN THAM DỰ HỘI NGHỊ NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ...
  16 tháng 08 năm 2023
  Từ ngày 07/08 - 11/08/1023, Đoàn đại biểu Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an do Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Những người...
  Xem thêm
 • CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ CHO CÔNG DÂN TẤT CẢ CÁC NƯỚC, NÂNG THỜI HẠN THỊ THỰC ĐIỆN...
  16 tháng 08 năm 2023
  Từ 15/8/2023, một số quy định mới về quản lý xuất nhập cảnh bắt đầu có hiệu lực: Thực hiện cấp thị thực điện tử (hay visa điện tử, ký hiệu EV) cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ; thời hạn...
  Xem thêm