Tin tức các hoạt động của cục

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Kế hoạch số 92-KH/ĐU ngày 18/8/2022 và Nghị quyết số 09-NQ/ĐU, ngày 16/8/2022 của Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Sáng ngày 06/9/2022, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/ĐU, ngày 18/8/2022 và Nghị quyết số 09-NQ/ĐU, ngày 16/8/2022 của Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Thường trực Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 92-KH/ĐU, ngày 18/8/2022 của Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì Hội nghị

Căn cứ tình hình, đặc điểm đơn vị, Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, cụ thể hóa 8 nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch số 118 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và hệ lực lượng, trong đó có phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với cấp ủy đảng các đơn vị trực thuộc Cục để chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện. Xây dựng lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh đến năm 2025 cơ bản tinh, gọn, mạnh, tiến thẳng lên hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ chiến sỹ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng phổ biến, quán triệt quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09 của Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh về nâng cao hình ảnh cán bộ chiến sỹ Cục Quản lý xuất nhập cảnh chuyên nghiệp, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ

Tại hội nghị, các đồng chí tham dự được nghe đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09 của Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh về nâng cao hình ảnh cán bộ chiến sỹ Cục Quản lý xuất nhập cảnh chuyên nghiệp, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ. Để việc nâng cao hình ảnh của cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn của Bộ, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong mỗi cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh về ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; nêu gương về lối sống lành mạnh và quan hệ ứng xử văn hóa, qua đó đã hoàn thiện các chuẩn mực giá trị đạo đức, lối sống cùng với những nét đẹp trong ứng xử để ngày càng củng cố lòng tin yêu của Nhân dân và bạn bè quốc tế đối với lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh.

Các đồng chí tham dự Hội nghị tập trung lĩnh hội, ghi chép đầy đủ để tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sỹ, đảng viên trong đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Kế hoạch 92, Nghị quyết 09 để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên Cục Quản lý xuất nhập cảnh nắm rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, giải pháp và cụ thể hóa vào các kế hoạch triển khai, chương trình hành động, các đề án, chuyên đề nghiệp vụ trong nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách quản lý nhà nước, bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục và toàn thể cán bộ chiến sỹ đối với yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao hình ảnh cán bộ chiến sỹ Cục Quản lý xuất nhập cảnh chuyên nghiệp, thân thiện; tư thế lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức vì Nhân dân phục vụ.

Phạm Thảo - Tuyên truyền