Tin tức các hoạt động của cục

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH NĂM 2021

Ngày 05/01/2022, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác quản lý xuất nhập cảnh năm 2021, nhằm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả công tác quản lý xuất nhập cảnh trong năm 2021 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng đến dự có đồng chí Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Đồng chí Thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng đã trình bày báo cáo, đánh giá tóm tắt tình hình, kết quả công tác quản lý xuất nhập cảnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022. Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản theo lịch công tác, các công tác đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ. Công tác quản lý xuất nhập cảnh đã góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển kinh tế, xã hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng đã quán triệt nội dung Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 của Bộ Công an và nhấn mạnh công tác trọng tâm năm 2022 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định và tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Phần thưởng này chính là sự ghi nhận đánh giá của Đảng ủy Công an Trung ương - lãnh đạo Bộ Công an đối với các nỗ lực của tập thể Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong suốt một năm qua. Bên cạnh đó, đơn vị đã có 54 lượt tập thể, 545 lượt cá nhân được khen thưởng và 3 thư khen.

Đồng chí Thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng định hướng công tác trọng tâm năm 2022 của đơn vị

Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau: Một là, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2022, kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, bám sát các chỉ tiêu Bộ giao để tổ chức triển khai thực hiện. Hai là, chủ động quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, lãnh đạo Bộ Công an về phòng, chống dịch Covid-19. Ba là, tăng cường công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài; kiểm tra, hướng dẫn lực lượng quản lý xuất nhập cảnh Công an các địa phương thực hiện công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa phương… Bốn là, tiếp tục triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam, khai thác dữ liệu thông tin của công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác cấp hộ chiếu. Năm là, chủ động công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho Công an các địa phương về phương thức, thủ đoạn của các đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Sáu là, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh. Bảy là, triển khai lực lượng An ninh trên không, đề xuất ký kết các thỏa thuận, hợp tác với các quốc gia đã triển khai an ninh trên không. Tám là, tăng cường công tác kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2021 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh đã phục vụ tốt yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời tham mưu, triển khai nhiều chủ trương, chính sách xuất nhập cảnh linh hoạt, phù hợp với trạng thái “bình thường mới”. Phân cấp gia hạn tạm trú, cấp thị thực đi đôi với công tác hậu kiểm. Đây là hướng đi rất trúng, phù hợp với mô hình Công an 4 cấp hiện nay, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu đơn vị có giải pháp tạo chuyển biến thực sự rõ nét trong công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam; cân nhắc kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong truy vết người liên quan dịch Covid-19 vào công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, hoạt động tại Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh lực lượng quản lý xuất nhập cảnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, lập được nhiều thành tích, chiến công hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Cục Quản lý xuất nhập cảnh vào năm 2023; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, công an địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện thông thoáng về thủ tục hành chính, đồng thời đảm bảo chặt chẽ, nghiêm minh, đúng quy định.

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Tam Quang đã trao tặng danh hiệu Cờ thi đua Bộ Công an năm 2021 đối với tập thể Phòng Tham mưu và trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Văn Thống, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu Cờ thi đua Bộ Công an năm 2021 đối với tập thể Phòng Tham mưu

Với tinh thần trách nhiệm cao, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Cục Quản lý xuất nhập cảnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phạm Thảo - Tuyên truyền