Tin tức các hoạt động của cục

Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 02/6/2020, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 cho hơn 140 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Cục.

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sỹ được nghe đồng chí Đại tá Trần Văn Dự, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phổ biến những điểm mới của Luật số 51 (sửa đổi 17 điều, bổ sung 03 điều). Luật sửa đổi, bổ sung được ban hành xuất phát từ yêu cầu luật hóa chính sách cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, điều chỉnh kịp thời các vấn đề mới phát sinh, bảo đảm sự đồng bộ với quy định của pháp luật khác có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam. Qua đó, giúp cán bộ chiến sỹ trong đơn vị nắm bắt được các nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật số 51, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, đặc biệt là những đồng chí trực tiếp giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, kiểm soát xuất nhập cảnh tại Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế.


Đồng chí Đại tá Trần Văn Dự, Phó Cục trưởng phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Những nội dung cơ bản của Luật số 51:

 1. Quy định việc cấp thị thực điện tử và áp dụng giao dịch điện tử trong việc mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, bổ sung các quy định về: Khái niệm, giá trị sử dụng, ký hiệu, thời hạn, đối tượng cấp thị thực điện tử; trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử; cấp thị thực qua giao dịch điện tử; điều kiện, thẩm quyền quyết định danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử, các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.
 2. Quy định miễn thị thực với thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển theo quyết định của Chính phủ khi đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế; có không gian riêng biệt; có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.
 3. Bỏ quy định “người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày” để tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam du lịch theo diện đơn phương miễn thị thực, sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam tiếp tục du lịch.
 4. Quy định cấp thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài tham quan, du lịch bằng đường biển hoặc quá cảnh đường biển có nhu cầu vào nội địa tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức; thành viên tàu quân sự nước ngoài đi theo chương trình hoạt động chính thức của chuyến thăm ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu, thuyền neo đậu. 
 5. Quy định các trường hợp được chuyển đổi mục đích thị thực, cụ thể:
 • Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh.
 • Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
 • Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo qui định của pháp luật về lao động. 
 1. Sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng và ký hiệu thị thực, thẻ tạm trú cấp cho lao động nước ngoài để phân biệt người nước ngoài được cấp giấy phép lao động và người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; ký hiệu thị thực, thẻ tạm trú cấp cho luật sư nước ngoài để phân biệt người nước ngoài là nhà đầu tư và người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam.
 2. Sửa đổi quy định về ký hiệu, thời hạn của thị thực, thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư nước ngoài (Luật số 47 chỉ quy định một loại thị thực, thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT với thời hạn 5 năm) theo hướng: Căn cứ mức vốn góp đầu tư hoặc ngành, nghề, địa bàn ưu đãi, khuyến khích đầu tư để cấp thị thực, thẻ tạm trú có thời hạn và ký hiệu phù hợp. Theo đó, nhà đầu tư có vốn góp giá trị dưới 3 tỷ đồng chỉ được cấp thị thực có thời hạn không quá 01 năm, nhà đầu tư có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên được cấp thẻ tạm trú đến 10 năm.
 3. Quy định việc cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu bằng thời hạn thị thực (Luật số 47 quy định người sử dụng thị thực có thời hạn trên 12 tháng thì cấp tạm trú không quá 12 tháng). Riêng thị thực du lịch có thời hạn trên 30 ngày thì cấp tạm trú 30 ngày.
 4. Giao Chính phủ quy định: việc người nước ngoài nhập cảnh vào khu vực được miễn thị thực theo quy định của Luật có nhu cầu đến các địa điểm khác của Việt Nam; việc cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam; hình thức cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh qua Cổng kiểm soát tự động.


Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ chủ động tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công an ký báo cáo Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật; tập trung xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật, các văn bản quy định chi tiết; hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND và cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam cũng như nước ngoài. Từ ngày 01/7/2020, Luật được triển khai đồng bộ, thống nhất, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

B. Nhung - Tuyên Truyền