Tin tức XNC Việt Nam

Hội thảo xây dựng Đề án “Tăng cường công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của người nước ngoài tại Việt Nam”

Ngày 08/12/2023, tại Học viện An ninh nhân dân, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án “Tăng cường công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của người nước ngoài tại Việt Nam”.

Chủ trì Hội thảo có đồng chí Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án và đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Khánh Hoà; lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện An ninh nhân dân; lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; các chuyên gia về công tác quản lý người nước ngoài; cán bộ các cục nghiệp vụ và giảng viên Học viện An ninh nhân dân.

Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Học viện An ninh nhân dân trình bày
Báo cáo đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng, PGS. TS Trịnh Ngọc Quyên nhấn mạnh: Hội thảo là diễn đàn khoa học để tiếp tục lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, Công an các đơn vị, địa phương về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của người nước ngoài tại Việt Nam để bổ sung cơ sở khoa học vững chắc cho việc xây dựng Đề án.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo

Hội thảo đã được nghe các tham luận tập trung thảo luận, đánh giá tình hình và thực tiễn tổ chức triển khai các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của người nước ngoài tại Việt Nam; trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn công tác; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong chính sách, pháp luật cũng như phân công, phân cấp và công tác phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tổ chức quản lý người nước ngoài; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật tạo cơ sở pháp lý vững chắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của người nước ngoài tại Việt Nam trong tình hình hiện nay. Các tham luận cũng thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác tổ chức bộ máy, nhất là bố trí lực lượng Công an cấp cơ sở; làm rõ những định hướng xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp cơ sở trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh

phát biểu kết luận Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, quy định pháp luật mới để tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đầu tư, khảo sát thị trường, thực hiện dự án, du lịch, thăm thân... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, được xã hội và quốc tế đánh giá cao. Bên cạnh đó, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cũng đã gây ra một số vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đây là thách thức đối với các cơ quan ban ngành nói chung và lực lượng Công an nói riêng. Với mục đích góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý người nước ngoài trong tình hình hiện nay, đặc biệt cung cấp luận cứ khoa học để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án, Hội thảo đã được nghe nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, có hàm lượng khoa học cao và có giá trị thực tiễn của các đơn vị, địa phương, cụ thể:

Một là, xác định những vấn đề cơ bản và đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của người nước ngoài tại Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, Công an địa phương.

Hai là, làm rõ những vấn đề mới phát sinh và những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của người nước ngoài;

Ba là, phân tích, đánh giá những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (chủ quan, khách quan) trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của người nước ngoài tại Việt Nam (như hệ thống văn bản pháp luật về quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam; nhận thức về trách nhiệm trong công tác quản lý người nước ngoài của các đơn vị, Bộ ngành; việc bố trí lực lượng cho công an cho cấp cơ sở; trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác quản lý; cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, khoa học, công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về người nước ngoài...).

Bốn là, chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp trên các mặt công tác công an nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của người nước ngoài tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Quản lý người nước ngoài ở Việt Nam là nội dung quan trọng trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân cần được tăng cường, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Việc xây dựng Đề án có ý nghĩa to lớn, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của người nước ngoài tại Việt Nam thời gian tới./.

Phạm Thảo - Tuyên truyền