Tin tức XNC Việt Nam

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH NĂM 2023 - ĐIỂM NHẤN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG XUẤT NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP

Năm 2023, thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý xuất nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức các Đoàn kiểm tra tại Công an Tp. Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai. Kết quả kiểm tra đã khẳng định “bước tiến vững chắc” trong cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh và công tác đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý xuất nhập cảnh do Đại tá Đặng Tuấn Việt, Phó Cục trưởng

 làm Trưởng đoàn, kiểm tra công tác quản lý xuất nhập cảnh năm 2023 tại Công an tỉnh Quảng Ninh

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh

Kết quả kiểm tra cho thấy, Công an các địa phương đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác quản lý xuất nhập cảnh; phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh một cách sâu rộng, bằng nhiều hình thức phong phú, đạt hiệu quả cao.

Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 04 Hội nghị tập huấn về công tác quản lý xuất nhập cảnh cho gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Công an Tp. Hải Phòng cung cấp hơn 2.000 cuốn tài liệu pháp luật về xuất nhập cảnh để tổ chức tuyên truyền, cung cấp đến các sở, ban, ngành, Công an các đơn vị, địa phương và các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố; đã trích dịch các nội dung cơ bản của luật về xuất nhập cảnh sang các tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn để các chủ doanh nghiệp là người nước ngoài biết và thực hiện.

Ngoài ra, các đơn vị đều tổ chức Hội nghị tập huấn, sử dụng truyền thông điện tử, Email, Zalo… để phổ biến quy định pháp luật; đăng tải trên các phương tiện truyền thông và tổ chức các Hội nghị quán triệt quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh.

Đại tá Vũ Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh

phát biểu tại buổi kiểm tra công tác quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

Đẩy mạnh quản lý, hướng dẫn thủ xuất nhập cảnh cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Với nỗ lực tăng cường hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài, Công an các địa phương đã triển khai đầy đủ, hiệu quả các quy định của pháp luật, các kế hoạch về quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Nhiều đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt các mặt công tác, chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp các vướng mắc liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài.

Về công tác tiếp nhận, giải quyết cấp giấy tờ cư trú cho người nước ngoài, Công an các địa phương triển khai bảo đảm đúng quy trình, quy định, trả kết quả đúng thời hạn; tích cực tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đăng ký tài khoản, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính giải quyết trên Cổng dịch vụ công theo quy định.

Công tác quản lý cư trú của người nước ngoài được đặc biệt quan tâm. Các đơn vị thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn công an cấp cơ sở trong việc kiểm tra, xác thực thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài. Ngoài ra, sự phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài ngành trong quản lý cư trú người nước ngoài nhất là tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, dự án, công trình trọng điểm và khu vực ven biển, hải đảo, nhạy cảm về an ninh quốc phòng cũng được đặc biệt chú trọng.

Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý xuất nhập cảnh do Đại tá Vũ Văn Quân, Phó Cục trưởng

 làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác quản lý xuất nhập cảnh năm 2023 tại Công an tỉnh Nghệ An

Triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh dành cho công dân Việt Nam

Công an các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ tiếp nhận, trả kết quả trên dịch vụ công trực tuyến các địa phương đều đạt trên 90%, trong đó Công an tỉnh Nghệ An đã đạt tỷ lệ 100%.

Công an tỉnh Bắc Giang triển khai mô hình Tổ công tác lưu động, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ công dân làm hộ chiếu trực tuyến tại 06 địa điểm. Công an tỉnh Nghệ An thành lập Tổ Xung kích, mở điểm tư vấn, hỗ trợ công dân thực hiện đăng ký cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến. Công tác phối hợp xác minh công dân Việt Nam định cư nước ngoài về nước đăng ký thường trú; xác minh nhân thân người Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cấp hộ chiếu thực hiện cơ bản tốt, bảo đảm yêu cầu, thời hạn.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An

hướng dẫn công dân Việt Nam thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông 

Chủ động triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép

Năm 2023, Công an các địa phương được kiểm tra đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, trọng tâm là Kế hoạch của Bộ Công an về cao điểm phối hợp đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép với Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc. Qua đó đã phát hiện, điều tra, khởi tố hàng chục vụ án liên quan xuất nhập cảnh trái phép; thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh đối với các cơ sở lưu trú, các cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế biến đổi không ngừng, việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh trở thành một nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi sự tập trung từ tất cả các cấp, ngành, địa phương. Tuy vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh, công tác quản lý xuất nhập cảnh trong thời gian tới sẽ tiếp tục được nâng cao, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong tình hình mới./.

Đăng Nguyên