Tin tức XNC Việt Nam

QUY ĐỊNH MỚI VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM KỂ TỪ NGÀY 15/8/2023

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 23/2023/QH15 đã được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 24/6/2023, có hiệu lực từ ngày 15/8/2023. Cùng với việc sửa đổi, bổ sung các chính sách để tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam như nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên không quá 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần; nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày…. Đồng thời, để đảm bảo công tác quản lý, Luật đã sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam và các trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân khác có liên quan, cụ thể:

Một là, Luật đã bổ sung quy định Cơ sở lưu trú có trách nhiệm “yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam để thực hiện khai báo tạm trú trước khi đồng ý cho người nước ngoài tạm trú”, người nước ngoài có nghĩa vụ “Xuất trình  hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ  liên quan đến cư trú tại Việt Nam cho cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo tạm trú theo quy định”. Ngoài ra, người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú hoặc khi có sự thay đổi thông tin trong hộ chiếu phải khai báo tạm trú theo quy định.

Hai là, Luật đã bổ sung trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến người nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng lao động là người nước ngoài, tổ chức chương trình du lịch cho người nước ngoài hoặc cho người nước ngoài tạm trú khi người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Cơ  quan, tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất; trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm trong khu vực biên giới phải thông báo ngay cho cơ quan Công an hoặc đồn, trạm Biên phòng nơi gần nhất.

Mọi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Để Luật mới ban hành thực sự đi vào cuộc sống, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước vừa đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến thân thiện, an toàn đối với bạn bè quốc tế thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần nắm rõ các quy định trên để thực hiện.

 Văn Hậu