Tin tức XNC Việt Nam

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Theo quy định của Chính phủ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh không tiếp khách làm thủ tục xuất nhập cảnh ngày 20/08/2018 và ngày 03/09/2018

Xin trân trọng thông báo.

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

 

NOTICE

According to the Government's Provision, the Immigration Department will close on August 20th 2018 and September 03rd, 2018.

                       Kind regards.

IMMIGRATION DEPARTMENT