Tin tức các hoạt động của cục

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CHIẾN SĨ PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH

     Là một trong những đơn vị có số lượng giải quyết hồ sơ cao nhất trong cả nước, thời gian cao điểm một ngày tiếp nhận gần 2.000 hồ sơ cấp, đổi hộ chiếu cho công dân Việt Nam, các cán bộ chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh phải thường xuyên rèn luyện, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và văn hóa ứng xử để xây dựng hình ảnh người CAND “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

     Thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 26-10-2016 của Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt và triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa cho mỗi cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.

     Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, giúp cho cán bộ và người dân giảm áp lực khi thực hiện các thủ tục hành chính tại đơn vị đó là quy trình rõ ràng, minh bạch, nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh về điều lệnh, lễ tiết, tác phong, ngôn phong, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hàng năm, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động tổ chức các lớp học bồi dưỡng về nghiệp vụ như tập huấn nghiệp vụ xuất nhập cảnh, phát hiện giấy tờ giả….; mở các lớp học về kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ chiến sĩ. Các lớp học đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, trang bị thêm cho cán bộ chiến sĩ những kiến thức, kỹ năng cần thiết khi tiếp xúc với nhân dân, thể hiện thái độ ứng xử có văn hóa, tôn trọng, khiêm tốn, bình tĩnh, tận tình, chu đáo, nắm bắt được tâm lý của người dân khi đến làm các thủ tục hành chính để từ đó có những ứng xử phù hợp.

     Đặc biệt, thời gian gần đây, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng hệ thống đánh giá thái độ cán bộ tiếp dân tại từng bàn tiếp nhận kết hợp với hệ thống đánh giá tại các kiosk trên màn hình cảm ứng và trên website của đơn vị. Từ đó, người dân có thể trực tiếp đánh giá về thái độ cán bộ tiếp nhận hồ sơ, về thủ tục hành chính, nơi tiếp đón và thời gian giải quyết hồ sơ. Sau hơn hai tuần triển khai hệ thống, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của người dân, trong đó hầu hết là rất hài lòng và hài lòng. Những ý kiến đóng góp của người dân chưa hài lòng về thái độ cán bộ tiếp dân hay nơi đón tiếp, thủ tục hành chính rườm rà, cần giảm giấy tờ hay thời gian giải quyết hồ sơ bị chậm trễ đều được đơn vị nghiêm túc xem xét và có hướng khắc phục. Đối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ khi có phản ảnh của người dân là yếu kém trong giao tiếp, lãnh đạo đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm, thậm chí rút khỏi bộ phận tiếp dân… Mô hình này trở thành một điểm sáng trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đã được Ban Giám đốc lựa chọn là mô hình điểm để nhân rộng cho các đơn vị tiếp dân trong Công an thành phố, từng bước góp phần nâng cao kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ và là một kênh thông tin tin cậy để đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng và Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

     Việc nâng cao văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân là nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về tác phong làm việc, về tính nhân văn trong các hoạt động nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống…Từ đó, giúp cán bộ chiến sĩ trong đơn vị vận dụng ứng xử trong công tác, sinh hoạt hàng ngày để hướng tới mục tiêu chung là phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn./.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - CA TP.Hồ Chí Minh