STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 Quyết định 09 /2023/QĐ-TTg Khác 12/04/2023

Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC

download
2 Mẫu thẻ An ninh trên không Khác 24/05/2023

Mẫu thẻ An ninh trên không

download
3 Thông tư 18/2023/TT-BCA Thông tư 24/05/2023

Quy định mẫu, quản lý và sử dụng thẻ An ninh trên không

download
4 Đơn trình báo mất thẻ ABTC Khác 14/07/2023

Đơn trình báo mất thẻ ABTC

download
5 Tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC Khác 14/07/2023

Tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC

download