STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ Khác 22/10/2021

PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ

download
2 PHIẾU TỪ CHỐI GIẢI QUYẾT HỒ SƠ Khác 22/10/2021

PHIẾU TỪ CHỐI GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

download
3 PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ Khác 22/10/2021

PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ

download
4 QUYẾT ĐỊNH Khác 27/10/2020

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

download
5 Thông tư 74/2020/TT-BCA Thông tư 01/07/2020

Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu

download