STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 Nghị định 73/2020/NĐ-CP Nghị định 30/06/2020

Quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

download
2 Luật số: 49/2019/QH14 Khác 01/07/2020

Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

download
3 Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an Thông tư 05/7/2016

Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

download
4 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG của Bộ Quốc phòng-Bộ Công an-Bộ Ngoại giao-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán Thông tư Khác

Thông tư liên tịch số của Bộ Quốc phòng-Bộ Công an-Bộ Ngoại giao-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán

download