STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 4. TW cấp lại thẻ ABTC Khác 14/07/2023

cấp lại thẻ ABTC

download
2 3. TW cấp mới thẻ ABTC Khác 14/07/2023

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN

download
3 Quyết định số 4977/QĐ-BCA ngày 14/7/2023 Khác 14/07/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH MỚI VÀ ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN

download
4 Quyết định công bố Quyết định số 4977/QĐ-BCA ngày 14/7/2023 Khác 14/07/2023

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

download
5 GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ Khác 22/10/2021

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ

download