STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 9. tờ lót trước mẫu đơn (trang 19) Khác 14/07/2023

tờ lót trước mẫu đơn (trang 19)

download
2 8. Xã trình báo mất thẻ ABTC Khác 14/07/2023

Thủ tục hành chính cấp xã

download
3 7. Huyện trình báo mất thẻ ABTC Khác 14/07/2023

Thủ tục hành chính cấp huyện

download
4 6. Tỉnh trình báo mất thẻ ABTC Khác 14/07/2023

trình báo mất thẻ ABTC

download
5 5. TW trình báo mất thẻ ABTC Khác 14/07/2023

trình báo mất thẻ ABTC

download