Tin tức các hoạt động của cục

HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC PHONG TRÀO THI ĐUA

     Chiều ngày 23/01/2019, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 2, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 do đồng chí Trung tướng Bùi Mậu Quân, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 chủ trì.

     Tham dự Hội nghị ký kết Giao ước thi đua còn có các đồng chí là đại diện lãnh đạo của các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 tham gia ký kết Giao ước: đồng chí Thiếu tướng Quách Huy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, đồng chí Thiếu tướng Phạm Tiến Cương – Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đồng chí Thượng tá Lê Xuân Minh – Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng chí Đại tá Trần Việt Kiều – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và đồng chí Đại tá Đào Công Duy – Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến.

     Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 ký kết Giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị với chủ đề “Chủ động, Nêu gương, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”.

     Tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Bùi Mậu Quân đề nghị các đơn vị trong cụm phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, thực hiện phòng trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 mà Bộ đã phát động. Chủ động tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương – lãnh đạo Bộ Công an triển khai các mặt công tác, bảo đảm phục vụ tốt các yêu cầu công tác chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật nhất là thành tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0 để hiện đại hóa viễn thông, tin học, cơ yếu, công nghệ thông tin phục vụ công tác, chiến đấu…

     Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ gương mẫu, xung kích đi đầu trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện; chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành. Giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào và cuộc vận động để tuyên dương, nhân rộng điển hình.

     Tại Hội nghị, các đơn vị đã nhất trí cao dự thảo nội dung phát động, giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 do đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 đã xây dựng trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019.

Tuyên truyền