Các câu hỏi thường gặp

CÂU HỎI VÀ GIẢI ĐÁP

Câu hỏi 1: Người nước ngoài (NNN) đi lại trên lãnh thổ Việt Nam có phải mang theo hộ chiếu hay không, nếu khong mang thì bị xử phạt vi phạm hành chính hay không, nếu bị theo quy định nào và mức phạt bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Người nước ngoài đi lại trên lãnh thổ Việt Nam phải mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu. Nếu khôn chấp hành sẽ bị phạt vi phạm hành chính với số tiền từ 100.000đ đến 300.000đ theo Khoản 1, Điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ hoặc có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam.

 

Câu hỏi 2: Người nước ngoài đi vào khu vực cấm mà không có giấy phép hoặc đi lại quá phạm vi, thời hạn được phép sẽ bị phạt vi phạm hành chính hay không, nếu bị xử phạt theo quy nào và mức phạt bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Người nước ngoài đi vào khu vực cấm mà không có giấy phép hoặc đi lại quá phạm vi, thời hạn được phép sẽ bị phạt vi phạm hành chính từ 500.000đ - 2.000.000đ theo Điểm d, Khoản 2 Điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ hoặc có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam.

 

Câu hỏi 3: Khi nhà chức trách yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu, giấy tờ thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh thì có phải chấp hành hay không?

Trả lời:

Người nước ngoài có nghĩa chấp hành yêu cầu xuất trình hộ chiếu, giấy tờ thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh của nhà chức trách. Nếu không chấp hành sẽ bị phạt vi phạm hành chính từ 500.000đ - 2.000.000đ theo Điểm Đ, Khoản 2 Điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ hoặc có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam.

 

Câu hỏi 4: Đối với yêu cầu kiểm tra người, hành lý của nhà chức trách Việt Nam, người nước ngoài có nghĩa vụ chấp hành hay không?

Trả lời:

Người nước ngoài có nghĩa vụ chấp hành yêu cầu kiểm tra người, hành lý của nhà chức trách Việt Nam. Nếu không chấp hành sẽ bị phạt vi phạm hành chính từ 500.000đ - 2.000.000đ theo Điểm Đ, Khoản 2 Điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ hoặc có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam.

 

Câu hỏi 5: Người nước ngoài tạm trú qua đêm có cần khai báo tạm trú hay không?

Trả lời:

Người nước ngoài tạm trú qua đêm phải khai báo tạm trú theo quy định. Nếu không thực hiện người vi phạm sẽ bị phạt vi phạm hành chính từ 500.000đ - 2.000.000đ theo Điểm g, Khoản 2 Điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ hoặc có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam (đối với trường hợp người nước ngoài vi phạm).

 

Câu hỏi 6: Người nước ngoài đã được cấp thẻ thường trú mà thay đổi địa chỉ thì có cần thông báo với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hay không?

Trả lời:

Người nước ngoài đã được cấp thẻ thường trú mà thay đổi địa chỉ thì phải khai báo để thực hiện việc cấp đổi lại. Nếu không chấp hành sẽ bị phạt vi phạm hành chính từ 300.000đ - 2.000.000đ theo Điểm e, Khoản 2 Điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ hoặc có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam.